Ivrig

Klasse
Kvinner 40

(Registrert av arrangør.)

Spillere
Mona Haga
Inger Merethe Rygh
Inger Ringdal Jensen
Mona Ulrich
Lene Cicilie Aannestad Rønningen
Jeanette Stenberg
Merethe Larsen Røed
Marthe Gundersen Berg